Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Стамболийски

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Стамболийски, община Хасково, област Хасково на първи тур Славчо Стефанов Райков, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО", получил 358 действителни гласове.