Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Конуш

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Конуш, община Хасково, област Хасково на първи тур Мария Добрева Митева, издигнат от Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски, получил 213 действителни гласове.