Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Зорница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Зорница, община Хасково, област Хасково на първи тур Айдън Мухамед Шакир, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 161 действителни гласове.