Решение на общинската избирателна комисия

община Хасково

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Елена

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Елена, община Хасково, област Хасково на първи тур Руси Стоянов Колев, издигнат от Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали), получил 189 действителни гласове.