Решение на общинската избирателна комисия

община Харманли

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Рогозиново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Рогозиново, община Харманли, област Хасково на първи тур Груйчо Живков Грозев, издигнат от КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, получил 93 действителни гласове.