Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Устрем

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Устрем, община Тополовград, област Хасково на първи тур Христо Димитров Илчев, издигнат от Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС), получил 359 действителни гласове.