Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Срем

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Срем, община Тополовград, област Хасково на първи тур Димитър Андонов Димитров, издигнат от Политическа партия ЛИДЕР, получил 213 действителни гласове.