Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Капитан Петко Войвода

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Капитан Петко Войвода, община Тополовград, област Хасково на първи тур Тодор Вълчев Тодоров, издигнат от Коалиция "БСП и Партия БСД", получил 70 действителни гласове.