Решение на общинската избирателна комисия

община Тополовград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Орлов Дол

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Орлов Дол, община Тополовград, област Хасково на първи тур Красимир Андронов Костов, издигнат от Коалиция "БСП и Партия БСД", получил 283 действителни гласове.