Решение на общинската избирателна комисия

община Стамболово

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Светослав

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Светослав, община Стамболово, област Хасково на първи тур Ахмед Мустафа Заид, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 96 действителни гласове.