Решение на общинската избирателна комисия

община Симеоновград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Константиново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Константиново, община Симеоновград, област Хасково на първи тур Димитър Митев Дончев, издигнат от Политическа партия "ГЕРБ", получил 118 действителни гласове.