Решение на общинската избирателна комисия

община Свиленград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Младиново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Младиново, община Свиленград, област Хасково на първи тур Стоян Куртев Вълков, издигнат от Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД), получил 164 действителни гласове.