Решение на общинската избирателна комисия

община Минерални бани

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Колец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Колец, община Минерални бани, област Хасково на първи тур Юксел Мехмед Хюсмен, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 137 действителни гласове.