Решение на общинската избирателна комисия

община Любимец

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Вълче Поле

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Вълче Поле, община Любимец, област Хасково на първи тур Галина Димитрова Шидерова, издигнат от Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", получил 123 действителни гласове.