Решение на общинската избирателна комисия

община Димитровград

област Хасково

за избиране на кмет на кметство Добрич

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Добрич, община Димитровград, област Хасково на първи тур Марин Иванов Маринов, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД" (ССД,ЗНС, Българе за Хасково,БСДП, НЛ), получил 497 действителни гласове.