Мандати за разпределяне: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 8720 - 9.917 9 0.917 1 10=9+1
политическа партия
2 Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали) 7787 - 8.856 8 0.856 1 9=8+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 5239 - 5.958 5 0.958 1 6=5+1
политическа партия
4 Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО" 3630 - 4.128 4 0.128 4=4+0
политическа партия
5 Политическа партия "АТАКА" 3197 - 3.636 3 0.636 1 4=3+1
политическа партия
6 Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили) 1737 - 1.975 1 0.975 1 2=1+1
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 1492 - 1.697 1 0.697 1 2=1+1
политическа партия
8 Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски 1705 - 1.939 1 0.939 1 2=1+1
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 1194 - 1.358 1 0.358 1=1+0
политическа партия
10 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" 1351 - 1.536 1 0.536 1=1+0
политическа партия
11 Политическа партия "ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ" 275 -            
политическа партия
12 Коалиция Обединени десни-ДСБ,ССД 702 -            
коалиция на политически партии
13 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 368 -            
политическа партия
14 Коалиция Социалдемократи (ПД Социалдемократи, БСДП) 1144 -            
коалиция на политически партии
15 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 300 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 633 -            
политическа партия
17 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 284 -            
политическа партия
18 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 318 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 234 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" 284 -            
политическа партия
21 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 200 -            
политическа партия
22 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 546 -            
политическа партия
23 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 69 -            
политическа партия
24 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 94 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 503 -            
политическа партия
26 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 31 -            
политическа партия
27 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 348 -            
политическа партия
28 Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) 495 -            
политическа партия
29 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 263 -            
политическа партия
30 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 186 -            
политическа партия
31 Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" 882 -            
политическа партия
32 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 10 -            
политическа партия
33 Политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА" 335 -            
политическа партия
34 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 89 -            
политическа партия
35 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 713 -            
политическа партия
36 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 210 -            
политическа партия
37 Инициативен комитет
Тодор Радев Ночев
761 -            
независим кандидат
38 Инициативен комитет
Милка Петкова Костова
452 -            
независим кандидат
39 Инициативен комитет
Красимир Петров Саров
981 -            
независим кандидат
40 Инициативен комитет
Петър Делчев Андреев
254 -            
независим кандидат
41 Инициативен комитет
Димитър Николов Георгиев
225 -            
независим кандидат
42 Инициативен комитет
Иван Стоев Чакалов
438 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 48679
 2. Отношението 48679/41 е 1187.292683 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 1188 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 41 - 0 = 41 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 41 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали), Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили), Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали), Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили), Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски е равна на 36052.
 8. Квотата на Хеър е 36052/41 = 879.317073171.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали), Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили), Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРЕ ЗА ХАСКОВО", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" и коалициите на политически партии Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали), Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили), Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 7 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция Гергьовден-Защита (ПП"Движение Гергьовден", ПП"Съюз на патриотичните сили) - с най-голям остатък 0.975 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.958 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция Демократична левица-БСП, ПДСХ, ЗС Ал.Стамболийски - със следващия най-голям остатък 0.939 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.917 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция Хасково-настояще и бъдеще (ПП Родина, БДС Радикали) - със следващия най-голям остатък 0.856 (колона 7 от таблицата).
 18. Шестият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - със следващия най-голям остатък 0.697 (колона 7 от таблицата).
 19. Седмият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.636 (колона 7 от таблицата).
 20. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.