Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 4327 - 8.899 8 0.899 1 9=8+1
коалиция на политически партии
2 Коалиция ГЕРБ-НДСВ 1471 - 3.025 3 0.025 3=3+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 1510 - 3.105 3 0.105 3=3+0
политическа партия
4 КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ 854 - 1.756 1 0.756 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 922 - 1.896 1 0.896 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 1127 - 2.318 2 0.318 2=2+0
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 601 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 406 -            
политическа партия
9 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 97 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 244 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" 42 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 23 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"-ДРОМ 254 -            
политическа партия
14 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 124 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 239 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 297 -            
политическа партия
17 КОАЛИЦИЯ БЪДЕЩЕ ЗА ХАРМАНЛИ 424 -            
коалиция на политически партии
 1. Сумата на действителните гласове е 12962
 2. Отношението 12962/21 е 617.238095 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 618 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, Коалиция ГЕРБ-НДСВ, КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, Коалиция ГЕРБ-НДСВ, КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ е равна на 10211.
 8. Квотата на Хеър е 10211/21 = 486.238095238.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, Коалиция ГЕРБ-НДСВ, КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, Коалиция ГЕРБ-НДСВ, КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии КОАЛИЦИЯ БСП, ПК ТРАКИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - с най-голям остатък 0.899 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.896 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии КОАЛИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЗА ХАРМАНЛИ - със следващия най-голям остатък 0.756 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.