Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 1644 - 4.809 4 0.809 1 5=4+1
политическа партия
2 Коалиция "БСП и Партия БСД" 1345 - 3.934 3 0.934 1 4=3+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия ЛИДЕР 1018 - 2.978 2 0.978 1 3=2+1
политическа партия
4 Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС) 592 - 1.732 1 0.732 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Коалиция ГЕРБ-ВМРО 871 - 2.548 2 0.548 2=2+0
коалиция на политически партии
6 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Стоян Тонев Тонев
474 1           1
независим кандидат
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"-ДРОМ 10 -            
политическа партия
8 Политическа партия ПД "ЕВРОРОМА" 45 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 359 -            
политическа партия
10 Политическа партия "Българско Движение Национален Идеал за Единство" 305 -            
политическа партия
11 Политическа партия "АТАКА" 324 -            
политическа партия
12 Политическа партия ПП "РОМА" 92 -            
политическа партия
13 Политическа партия ДПС"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 206 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 7285
 2. Отношението 7285/17 е 428.529412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 429 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Стоян Тонев Тонев (474) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (429). Затова ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Стоян Тонев Тонев се счита за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическите партии Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия ЛИДЕР и коалициите на политически партии Коалиция "БСП и Партия БСД", Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС), Коалиция ГЕРБ-ВМРО, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия ЛИДЕР и коалициите на политически партии Коалиция "БСП и Партия БСД", Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС), Коалиция ГЕРБ-ВМРО е равна на 5470.
 8. Квотата на Хеър е 5470/16 = 341.875.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия ЛИДЕР и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "БСП и Партия БСД", Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС), Коалиция ГЕРБ-ВМРО се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия ЛИДЕР и коалициите на политически партии Коалиция "БСП и Партия БСД", Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС), Коалиция ГЕРБ-ВМРО получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия ЛИДЕР - с най-голям остатък 0.978 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "БСП и Партия БСД" - със следващия най-голям остатък 0.934 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.809 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Заедно за община Тополовград" (СДС,НДСВ,ДСБ,ЗНС) - със следващия най-голям остатък 0.732 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.