Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2849 - 13.144 13 0.144 13=13+0
политическа партия
2 ПК Заедно за Стамболово 387 - 1.785 1 0.785 1 2=1+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 232 - 1.070 1 0.070 1=1+0
политическа партия
4 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Петър Делчев Хаджиев
251 1           1
независим кандидат
5 Политическа партия "АТАКА" 116 -            
политическа партия
6 Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ) 51 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 3886
 2. Отношението 3886/17 е 228.588235 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 229 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Петър Делчев Хаджиев (251) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (229). Затова ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Петър Делчев Хаджиев се счита за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии ПК Заедно за Стамболово, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии ПК Заедно за Стамболово е равна на 3468.
 8. Квотата на Хеър е 3468/16 = 216.75.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии ПК Заедно за Стамболово се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии ПК Заедно за Стамболово получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава коалиция на политически партии ПК Заедно за Стамболово - с най-голям остатък 0.785 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.