Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 773 - 6.502 6 0.502 1 7=6+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 489 - 4.113 4 0.113 4=4+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 397 - 3.339 3 0.339 3=3+0
политическа партия
4 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 362 - 3.045 3 0.045 3=3+0
политическа партия
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"(ДРОМ) 149 -            
политическа партия
6 ПК БЪДЕЩЕ ЗА СИМЕОНОВГРАД (ЛИДЕР, ПДС) 265 -            
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА" 270 -            
политическа партия
8 ПК Тракия и Социална солидарност на пенсионерите и социално слабите 173 -            
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 221 -            
политическа партия
10 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 93 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 48 -            
политическа партия
12 Политическа партия "РОДИНА" 263 -            
политическа партия
13 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 279 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 219 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 111 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 19 -            
политическа партия
17 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 170 -            
политическа партия
18 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 64 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 18 -            
политическа партия
20 Политическа партия "АТАКА" 270 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 42 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" 21 -            
политическа партия
23 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 46 -            
политическа партия
24 Инициативен комитет
Дафинка Христова Стайкова
149 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 4911
 2. Отношението 4911/17 е 288.882353 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 289 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" е равна на 2021.
 8. Квотата на Хеър е 2021/17 = 118.882352941.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" - с най-голям остатък 0.502 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.