Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 1583 - 4.664 4 0.664 1 5=4+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1410 - 4.155 4 0.155 4=4+0
политическа партия
3 Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД) 877 - 2.584 2 0.584 1 3=2+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "АТАКА" 591 - 1.741 1 0.741 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 698 - 2.057 2 0.057 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 779 - 2.295 2 0.295 2=2+0
политическа партия
7 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 701 - 2.066 2 0.066 2=2+0
политическа партия
8 Коалиция "Граждани за единство и бъдеще, Европейски Демократичен път" (СДС,НЛ) 488 - 1.438 1 0.438 1=1+0
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 58 -            
политическа партия
10 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 215 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 55 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 121 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 409 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 114 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"-ДРОМ 92 -            
политическа партия
16 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 143 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 363 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 110 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 73 -            
политическа партия
20 Инициативен комитет
Тодор Димитров Стамболиев
236 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 9116
 2. Отношението 9116/21 е 434.095238 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 435 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД), Коалиция "Граждани за единство и бъдеще, Европейски Демократичен път" (СДС,НЛ), чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД), Коалиция "Граждани за единство и бъдеще, Европейски Демократичен път" (СДС,НЛ) е равна на 7127.
 8. Квотата на Хеър е 7127/21 = 339.380952381.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД), Коалиция "Граждани за единство и бъдеще, Европейски Демократичен път" (СДС,НЛ) се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД), Коалиция "Граждани за единство и бъдеще, Европейски Демократичен път" (СДС,НЛ) получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - с най-голям остатък 0.741 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.664 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция за Свиленград (ВМРО-БНД,Земеделски Народен Съюз,ССД) - със следващия най-голям остатък 0.584 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.