Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 358 - 3.834 3 0.834 1 4=3+1
политическа партия
2 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 132 - 1.414 1 0.414 1 2=1+1
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 198 - 2.121 2 0.121 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 211 - 2.260 2 0.260 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 128 - 1.371 1 0.371 1=1+0
политическа партия
6 Коалиция Европейски демократичен път за Маджарово 120 -            
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 38 -            
политическа партия
8 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 20 -            
политическа партия
9 Политическа партия "АТАКА" 44 -            
политическа партия
10 Инициативен комитет
Димо Митрев Димов
104 -            
независим кандидат
11 Инициативен комитет
Николай Атанасов Василиев
33 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 1386
 2. Отношението 1386/11 е 126.000000 и е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 126 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е равна на 1027.
 8. Квотата на Хеър е 1027/11 = 93.3636363636.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.834 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.414 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.