Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия" 1929 - 6.976 6 0.976 1 7=6+1
коалиция на политически партии
2 Коалиция НДСВ, СДС, Земеделски Народен Съюз, ДСБ 945 - 3.417 3 0.417 3=3+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 458 - 1.656 1 0.656 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 446 - 1.613 1 0.613 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 601 - 2.173 2 0.173 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 322 - 1.164 1 0.164 1=1+0
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 256 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 16 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 101 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 65 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 28 -            
политическа партия
12 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 85 -            
политическа партия
13 Инициативен комитет
Марийка Георгиева Димитрова
200 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5452
 2. Отношението 5452/17 е 320.705882 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 321 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", Коалиция НДСВ, СДС, Земеделски Народен Съюз, ДСБ, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", Коалиция НДСВ, СДС, Земеделски Народен Съюз, ДСБ е равна на 4701.
 8. Квотата на Хеър е 4701/17 = 276.529411765.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", Коалиция НДСВ, СДС, Земеделски Народен Съюз, ДСБ се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия", Коалиция НДСВ, СДС, Земеделски Народен Съюз, ДСБ получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция БСП, ПД "Социалдемократи", ПК "Тракия" - с най-голям остатък 0.976 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.656 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.613 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.