Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "Общинска левица" 1968 - 6.231 6 0.231 6=6+0
коалиция на политически партии
2 Коалиция "За Ивайловград" 1614 - 5.110 5 0.110 5=5+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 524 - 1.659 1 0.659 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "АТАКА" 117 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 22 -            
политическа партия
6 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 118 -            
политическа партия
7 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 101 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 4464
 2. Отношението 4464/13 е 343.384615 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 344 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "Общинска левица", Коалиция "За Ивайловград", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическата партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "Общинска левица", Коалиция "За Ивайловград" е равна на 4106.
 8. Квотата на Хеър е 4106/13 = 315.846153846.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на политическата партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "Общинска левица", Коалиция "За Ивайловград" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическата партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и коалициите на политически партии Коалиция "Общинска левица", Коалиция "За Ивайловград" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.659 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.