Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Омуртаг

област Търговище

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 471.724137931 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
6Политическа партия "ГЕРБ"2
8Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"22
9Коалиция"Заедно за Омуртаг":
"НОВОТО ВРЕМЕ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
3
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Божидар Стоянов Мунев
  2. Цанко Минчев Наумов
  3. Митко Стайков Стайков
  4. Невяна Радева Захариева
  5. Метин Исмаил Исмаил
  6. Рембие Ереджебова Сюлейманова
  7. Ердинч Мехмедов Расимов
  8. Фикрет Йонузов Ереджебов
  9. Хасан Ешрефов Хасанов
  10. Севджан Хюсеинова Ереджебова
  11. Павлина Стоянова Павлова
  12. Бахтишен Ахмедова Ахмедова-Хюсеинова
  13. Кемал Джемал Вейс
  14. Стефан Христов Джамбазов
  15. Хайредин Мехмедов Бобов
  16. Мехмед Мехмедов Ахмедов
  17. Джевдет Хасанов Хасанов
  18. Стилиян Сергеев Петков
  19. Мустафа Мусов Мустафов
  20. Хасан Хасанов Мустафов
  21. Ереджеб Ниязиев Ереджебов
  22. Мехмед Хюсеин Исмаил
  23. Мехмед Сабри Есад
  24. Митко Маринов Каракачанов
  25. Исмаил Хасанов Ибрямов
  26. Ерол Алиосманов Бейтулов
  27. Станьо Боянов Александров
  28. Шенай Мустафова Алиева
  29. Юлиан Йорданов Младенов