Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Антоново

област Търговище

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 316.769230769 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
6Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
14КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА":
"ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "НОВОТО ВРЕМЕ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
2
17Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"8
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Марко Русев Марков
  2. Димитър Стоименов Максимов
  3. Нина Петкова Митева
  4. Атанас Стоянов Атанасов
  5. Георги Христов Риджаков
  6. Руфат Халилов Исмаилов
  7. Нериман Кадирова Салиева
  8. Емил Стефанов Христов
  9. Исмаил Халилов Ибрямов
  10. Гюрсел Юсуфов Османов
  11. Али Алиев Местанов
  12. Мехмед Ахмедов Мехмедов
  13. Айдън Акъев Ахмедов