Решение на общинската избирателна комисия

община Попово

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Захари Стояново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Захари Стояново, община Попово, област Търговище на първи тур Исмет Ахмет Кюллю, издигнат от ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 190 действителни гласове.