Решение на общинската избирателна комисия

община Попово

област Търговище

за избиране на кмет на кметство Горица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Горица, община Попово, област Търговище на първи тур Цветан Йовчев Стайков, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО", получил 60 действителни гласове.