Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 9839 - 11.130 11 0.130 11=11+0
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 7850 - 8.880 8 0.880 1 9=8+1
политическа партия
3 Обединени за Търговище 4152 - 4.697 4 0.697 1 5=4+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ГЕРБ" 3528 - 3.991 3 0.991 1 4=3+1
политическа партия
5 Политическа партия "АТАКА" 2584 - 2.923 2 0.923 1 3=2+1
политическа партия
6 Обединена десница за Търговище 1220 - 1.380 1 0.380 1=1+0
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 204 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 105 -            
политическа партия
9 Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" 216 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 71 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 156 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 60 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 53 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 89 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 114 -            
политическа партия
16 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 90 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 30331
 2. Отношението 30331/33 е 919.121212 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 920 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Обединени за Търговище, Обединена десница за Търговище, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Обединени за Търговище, Обединена десница за Търговище е равна на 29173.
 8. Квотата на Хеър е 29173/33 = 884.03030303.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Обединени за Търговище, Обединена десница за Търговище се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Обединени за Търговище, Обединена десница за Търговище получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.991 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.923 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.880 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Обединени за Търговище - със следващия най-голям остатък 0.697 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.