Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 8678 - 22.171 22 0.171 22=22+0
политическа партия
2 Коалиция"Заедно за Омуртаг" 1129 - 2.884 2 0.884 1 3=2+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 838 - 2.141 2 0.141 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ГЕРБ" 706 - 1.804 1 0.804 1 2=1+1
политическа партия
5 Коалиция"НДСВ и ЗНС за стабилност и възход" 241 -            
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 184 -            
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 459 -            
политическа партия
8 Коалиция"Обединени демократи-ДСБ и СДС" 269 -            
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 112 -            
политическа партия
10 Политическа партия "АТАКА" 438 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 165 -            
политическа партия
12 Инициативен комитет
Елин Алдинов Дерменджиев
183 -            
независим кандидат
13 Инициативен комитет
Христо Маринов Христов
107 -            
независим кандидат
14 Инициативен комитет
Муса Осман Хюсеин
171 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 13680
 2. Отношението 13680/29 е 471.724138 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 472 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Омуртаг", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Омуртаг" е равна на 11351.
 8. Квотата на Хеър е 11351/29 = 391.413793103.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Омуртаг" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Омуртаг" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция"Заедно за Омуртаг" - с най-голям остатък 0.884 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.804 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.