Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2198 - 8.402 8 0.402 8=8+0
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 668 - 2.553 2 0.553 1 3=2+1
политическа партия
3 КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА" 535 - 2.045 2 0.045 2=2+0
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 35 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 155 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ГЕРБ" 88 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 215 -            
политическа партия
8 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Тодор Руменов Рафаилов
162 -            
независим кандидат
9 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Али Ибрямов Алиев
62 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 4118
 2. Отношението 4118/13 е 316.769231 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 317 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА" е равна на 3401.
 8. Квотата на Хеър е 3401/13 = 261.615384615.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.553 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.