Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Самоков

област София-Област

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 733.551724138 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"1
7Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")":
"ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
6
8Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")":
"ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
3
9Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"2
11Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"6
14Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"3
19Политическа партия "ГЕРБ"5
20Политическа партия "АТАКА"3
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Антон Симеонов Томов
  2. Александър Христов Методиев
  3. Ангел Янков Радков
  4. Боян Димитров Владимиров
  5. Александър Христов Тодоров
  6. Мартин Славев Мартинов
  7. Васил Костадинов Стоянов
  8. Ангел Кирилов Немов
  9. Светлана Добрева Атанасова
  10. Георги Илиев Димитров
  11. Владимир Стоянов Владимиров
  12. Станислав Георгиев Виденов
  13. Ангел Симеонов Николов
  14. Лиляна Димитрова Янкова
  15. Николай Георгиев Николов
  16. Радослав Любчов Стойчев
  17. Владимир Владимиров Георгиев
  18. Георги Симеонов Големинов
  19. Красимира Арангелова Ковачка
  20. Емил Николов Кривошиев
  21. Ивайло Димитров Добруджански
  22. Цветан Емилов Сичанов
  23. Ирена Иванова Коцева
  24. Христо Георгиев Рангелов
  25. Валентин Мирчов Милушев
  26. Георги Николов Николов
  27. Петър Христов Гуцалски
  28. Юри Светославов Галев
  29. Йордан Арангелов Стоянов