Решение на общинската избирателна комисия

община Правец

област София-Област

за избиране на кмет на община Правец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Правец, област София-Област на първи тур Красимир Василев Живков, издигнат от Красимир Василев Живков, получил 2899 действителни гласове.