Решение на общинската избирателна комисия

община Ботевград

област София-Област

за избиране на кмет на община Ботевград

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Ботевград, област София-Област на първи тур Георги Цветанов Георгиев, издигнат от Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община", получил 10186 действителни гласове.