Решение на общинската избирателна комисия

община Елин Пелин

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Нови Хан

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Нови Хан, община Елин Пелин, област София-Област на първи тур Сашка Николова Ненова-Николчова, издигнат от Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин", получил 435 действителни гласове.