Решение на общинската избирателна комисия

община Горна Малина

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Байлово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Байлово, община Горна Малина, област София-Област на първи тур Кирил Атанасов Николов, издигнат от Инициативен комитет Байлово, получил 98 действителни гласове.