Решение на общинската избирателна комисия

община Ботевград

област София-Област

за избиране на кмет на кметство Гурково

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Гурково, община Ботевград, област София-Област на първи тур Иванка Маринова Ценева, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 126 действителни гласове.