Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ" 499 - 6.574 6 0.574 1 7=6+1
коалиция на политически партии
2 Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО" 336 - 4.426 4 0.426 4=4+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 90 -            
политическа партия
4 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 97 -            
политическа партия
5 Коалиция "ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО-21 ВЕК" 65 -            
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 86 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 83 -            
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 18 -            
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 92 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 1366
 2. Отношението 1366/11 е 124.181818 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 125 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат коалициите на политически партии Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ", Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на коалициите на политически партии Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ", Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО" е равна на 835.
 8. Квотата на Хеър е 835/11 = 75.9090909091.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ", Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. коалициите на политически партии Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ", Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ" - с най-голям остатък 0.574 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.