Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1203 - 5.960 5 0.960 1 6=5+1
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 612 - 3.032 3 0.032 3=3+0
политическа партия
3 Коалиция "Нов Пирдоп" 430 - 2.130 2 0.130 2=2+0
коалиция на политически партии
4 Коалиция "За Пирдоп-сега" 379 - 1.878 1 0.878 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 201 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 214 -            
политическа партия
7 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 158 -            
политическа партия
8 Коалиция "Бъдеще за Пирдоп" 137 -            
коалиция на политически партии
9 Коалиция "ВМРО-ССД" 211 -            
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "АТАКА" 247 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 3792
 2. Отношението 3792/13 е 291.692308 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 292 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Нов Пирдоп", Коалиция "За Пирдоп-сега", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Нов Пирдоп", Коалиция "За Пирдоп-сега" е равна на 2624.
 8. Квотата на Хеър е 2624/13 = 201.846153846.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "Нов Пирдоп", Коалиция "За Пирдоп-сега" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Нов Пирдоп", Коалиция "За Пирдоп-сега" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.960 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "За Пирдоп-сега" - със следващия най-голям остатък 0.878 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.