Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 496 - 5.217 5 0.217 5=5+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 401 - 4.218 4 0.218 4=4+0
политическа партия
3 Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница" 339 - 3.566 3 0.566 1 4=3+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 261 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 291 -            
политическа партия
6 Коалиция "Бъдеще за Сливница" 255 -            
коалиция на политически партии
7 Днешно Начало за Европейска Сливница - ДНЕС 182 -            
коалиция на политически партии
8 Коалиция "Нова Сливница" 295 -            
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 90 -            
политическа партия
10 Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" 103 -            
политическа партия
11 Коалиция " Единен национален фронт" 56 -            
коалиция на политически партии
12 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 217 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 109 -            
политическа партия
14 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 91 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 26 -            
политическа партия
16 Политическа партия "АТАКА" 161 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 268 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 9 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 47 -            
политическа партия
20 Инициативен комитет - Даниел Аспарухов Григоров
Даниел Аспарухов Григоров
203 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3900
 2. Отношението 3900/13 е 300.000000 и е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 300 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница" е равна на 1236.
 8. Квотата на Хеър е 1236/13 = 95.0769230769.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Обединение за възстановяване и развитие на Сливница" - с най-голям остатък 0.566 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.