Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")" 3088 - 6.286 6 0.286 6=6+0
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 2808 - 5.716 5 0.716 1 6=5+1
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 2593 - 5.278 5 0.278 5=5+0
политическа партия
4 Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")" 1523 - 3.100 3 0.100 3=3+0
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 1324 - 2.695 2 0.695 1 3=2+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 1333 - 2.713 2 0.713 1 3=2+1
политическа партия
7 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 840 - 1.710 1 0.710 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 738 - 1.502 1 0.502 1=1+0
политическа партия
9 Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 36 -            
политическа партия
10 Коалиция "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ-"ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ"-Коалиция (Партия "ВМРО-БНД", Партия "ОБН"ЦБ")" 687 -            
коалиция на политически партии
11 Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" 139 -            
политическа партия
12 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 100 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 257 -            
политическа партия
14 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 94 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 142 -            
политическа партия
16 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 365 -            
политическа партия
17 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 333 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 158 -            
политическа партия
19 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 695 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 294 -            
политическа партия
21 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 360 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 333 -            
политическа партия
23 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 323 -            
политическа партия
24 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 222 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 124 -            
политическа партия
26 Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА САМОКОВ КЪМ СВОБОДАТА - КИСС" 48 -            
коалиция на политически партии
27 ИК - РОСЕН ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ
Росен Василев Чакъров
214 -            
независим кандидат
28 ИК - ЕМИЛИО НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
Емилио Николов Младенов
452 -            
независим кандидат
29 ИК - ПЛАМЕН НИКОЛОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
Пламен Николов Механджийски
310 -            
независим кандидат
30 ИК - ХРИСТО НИКОЛОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
Христо Николов Механджийски
383 -            
независим кандидат
31 ИК - ДРАГОМИР НАЧКОВ ДРЯНОВСКИ
Драгомир Начков Дряновски
223 -            
независим кандидат
32 ИК - БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНЧОВ
Борис Георгиев Манчов
84 -            
независим кандидат
33 ИК - АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ БОЕВ
Александър Димитров Боев
490 -            
независим кандидат
34 ИК - ИВАН АСПАРУХОВ ЖАРКОВ
Иван Аспарухов Жарков
160 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 21273
 2. Отношението 21273/29 е 733.551724 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 734 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")", Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")", Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")" е равна на 14247.
 8. Квотата на Хеър е 14247/29 = 491.275862069.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")", Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕВРОРОМА-ДПС (Политическо движение "ЕВРОРОМА", Партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ")", Коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАШАТА ОБЩИНА (ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА")" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.716 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.713 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" - със следващия най-голям остатък 0.710 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" - със следващия най-голям остатък 0.695 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.