Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1152 - 6.031 6 0.031 6=6+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 896 - 4.691 4 0.691 1 5=4+1
политическа партия
3 Коалиция "ПРАВЕЦ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" 435 - 2.277 2 0.277 2=2+0
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 152 -            
политическа партия
5 Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ" 138 -            
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 55 -            
политическа партия
7 Политическа партия "АТАКА" 98 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 46 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 124 -            
политическа партия
10 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 74 -            
политическа партия
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 5 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 257 -            
политическа партия
13 Павлин Иванов Цветков
Павлин Иванов Цветков
145 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3577
 2. Отношението 3577/13 е 275.153846 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 276 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРАВЕЦ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРАВЕЦ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" е равна на 2483.
 8. Квотата на Хеър е 2483/13 = 191.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРАВЕЦ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРАВЕЦ-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.691 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.