Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1864 - 6.248 6 0.248 6=6+0
политическа партия
2 КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ ГЕРБ - ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" 1494 - 5.007 5 0.007 5=5+0
коалиция на политически партии
3 КОАЛИЦИЯ "ЗА КОСТИНБРОД" 1200 - 4.022 4 0.022 4=4+0
коалиция на политически партии
4 "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" 514 - 1.723 1 0.723 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 64 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 62 -            
политическа партия
7 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 109 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 25 -            
политическа партия
9 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 35 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 67 -            
политическа партия
11 Политическа партия "АТАКА" 213 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 203 -            
политическа партия
13 "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗА КОСТИНБРОД (СДС,ДП) 195 -            
коалиция на политически партии
14 Инициативен комитет - Боян Кирилов Йорданов
Боян Кирилов Йорданов
44 -            
независим кандидат
15 Инициативен комитет - Петър Благоев Петров
Петър Благоев Петров
72 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 6161
 2. Отношението 6161/17 е 362.411765 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 363 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ ГЕРБ - ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД", КОАЛИЦИЯ "ЗА КОСТИНБРОД", "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ ГЕРБ - ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД", КОАЛИЦИЯ "ЗА КОСТИНБРОД", "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" е равна на 5072.
 8. Квотата на Хеър е 5072/17 = 298.352941176.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и всяка от коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ ГЕРБ - ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД", КОАЛИЦИЯ "ЗА КОСТИНБРОД", "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалициите на политически партии КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ ГЕРБ - ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД", КОАЛИЦИЯ "ЗА КОСТИНБРОД", "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава коалиция на политически партии "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА КОСТИНБРОД" - с най-голям остатък 0.723 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.