Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 784 - 4.791 4 0.791 1 5=4+1
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 914 - 5.586 5 0.586 5=5+0
политическа партия
3 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 433 - 2.646 2 0.646 1 3=2+1
политическа партия
4 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 487 - 2.976 2 0.976 1 3=2+1
политическа партия
5 Инициативен комитет Евгени Тодоров Тотев
Евгени Тодоров Тотев
371 1           1
независим кандидат
6 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 91 -            
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 165 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 16 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 62 -            
политическа партия
10 Политическа партия "АТАКА" 174 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 257 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 130 -            
политическа партия
13 Предизборна коалиция "За Костенец" (ПП"ССД", ПП"ДСБ", ПП"Новото време") 128 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 34 -            
политическа партия
15 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 114 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 113 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 42 -            
политическа партия
18 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 290 -            
политическа партия
19 Предизборна коалиция"Единен национален фронт" (ПП"Нова зора", ПП "Национално движение за спасение на отечеството"(НДСО) 3 -            
коалиция на политически партии
20 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 240 -            
политическа партия
21 Инициативен комитет Лозан Галионов Лозанов
Лозан Галионов Лозанов
85 -            
независим кандидат
22 Инициативен комитет Светослав Сандов Ласков
Светослав Сандов Ласков
246 -            
независим кандидат
23 Инициативен комитет Ангел Стефанов Данин
Ангел Стефанов Данин
316 -            
независим кандидат
24 Инициативен комитет Трайко Георгиев Ангелов
Трайко Георгиев Ангелов
124 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5619
 2. Отношението 5619/17 е 330.529412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 331 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет Евгени Тодоров Тотев
  Евгени Тодоров Тотев (371) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (331). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати Инициативен комитет Лозан Галионов Лозанов
  Лозан Галионов Лозанов (85) и Инициативен комитет Светослав Сандов Ласков
  Светослав Сандов Ласков (246) и Инициативен комитет Ангел Стефанов Данин
  Ангел Стефанов Данин (316) и Инициативен комитет Трайко Георгиев Ангелов
  Трайко Георгиев Ангелов (124) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (331). Затова Инициативен комитет Евгени Тодоров Тотев
  Евгени Тодоров Тотев се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" е равна на 2618.
 8. Квотата на Хеър е 2618/16 = 163.625.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" - с най-голям остатък 0.976 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.791 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - със следващия най-голям остатък 0.646 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.