Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 213 - 1.772 1 0.772 1 2=1+1
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 227 - 1.889 1 0.889 1 2=1+1
политическа партия
3 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 262 - 2.180 2 0.180 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 286 - 2.380 2 0.380 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 203 - 1.689 1 0.689 1 2=1+1
политическа партия
6 Коалиция "За възраждане на Копривщица" 131 - 1.090 1 0.090 1=1+0
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "АТАКА" 20 -            
политическа партия
8 Коалиция "Копривщица единствена" 39 -            
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 52 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 1433
 2. Отношението 1433/11 е 130.272727 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 131 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и коалицията на политически партии Коалиция "За възраждане на Копривщица", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и коалицията на политически партии Коалиция "За възраждане на Копривщица" е равна на 1322.
 8. Квотата на Хеър е 1322/11 = 120.181818182.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и коалицията на политически партии Коалиция "За възраждане на Копривщица" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" и коалицията на политически партии Коалиция "За възраждане на Копривщица" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.889 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.772 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" - със следващия най-голям остатък 0.689 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.