Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 2840 - 6.911 6 0.911 1 7=6+1
политическа партия
2 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 1498 - 3.645 3 0.645 1 4=3+1
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 1383 - 3.365 3 0.365 3=3+0
политическа партия
4 Коалиция "ЕДИНСТВО" 653 - 1.589 1 0.589 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Коалиция "ДЕМОКРАТИ ЗА ИХТИМАН - СДС, ДСБ" 612 - 1.489 1 0.489 1=1+0
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 89 -            
политическа партия
7 Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ" 65 -            
коалиция на политически партии
8 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 163 -            
политическа партия
9 Политическа партия "АТАКА" 340 -            
политическа партия
10 Коалиция "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" 96 -            
коалиция на политически партии
11 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 326 -            
политическа партия
12 Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ИХТИМАН" 207 -            
коалиция на политически партии
13 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 227 -            
политическа партия
14 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 385 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 8884
 2. Отношението 8884/17 е 522.588235 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 523 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕДИНСТВО", Коалиция "ДЕМОКРАТИ ЗА ИХТИМАН - СДС, ДСБ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕДИНСТВО", Коалиция "ДЕМОКРАТИ ЗА ИХТИМАН - СДС, ДСБ" е равна на 6986.
 8. Квотата на Хеър е 6986/17 = 410.941176471.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ГЕРБ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ЕДИНСТВО", Коалиция "ДЕМОКРАТИ ЗА ИХТИМАН - СДС, ДСБ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ЕДИНСТВО", Коалиция "ДЕМОКРАТИ ЗА ИХТИМАН - СДС, ДСБ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.911 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" - със следващия най-голям остатък 0.645 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ЕДИНСТВО" - със следващия най-голям остатък 0.589 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.