Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 1586 - 5.409 5 0.409 5=5+0
политическа партия
2 Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин" 1184 - 4.038 4 0.038 4=4+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1110 - 3.785 3 0.785 1 4=3+1
политическа партия
4 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 873 - 2.977 2 0.977 1 3=2+1
политическа партия
5 Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин" 799 - 2.725 2 0.725 1 3=2+1
коалиция на политически партии
6 Коалиция "Заедно за община Елин Пелин" 606 - 2.067 2 0.067 2=2+0
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 125 -            
политическа партия
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 161 -            
политическа партия
9 Коалиция "За екологична чиста и просперираща община Елин Пелин" 261 -            
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 153 -            
политическа партия
11 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 311 -            
политическа партия
12 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 161 -            
политическа партия
13 Коалиция "Единен национолен фронт" 40 -            
коалиция на политически партии
14 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 228 -            
политическа партия
15 Коалиция "Заедно за бъдещето на община Елин Пелин" 129 -            
коалиция на политически партии
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 254 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 357 -            
политическа партия
18 Инициативен комитет Ани Николова Ангелова
Ани Николова Ангелова
95 -            
независим кандидат
19 Инициативен комитет Огнян Иванов Чипев
Огнян Иванов Чипев
233 -            
независим кандидат
20 Инициативен комитет Тони Цветанов Найденов
Тони Цветанов Найденов
96 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 8762
 2. Отношението 8762/21 е 417.238095 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 418 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалициите на политически партии Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин", Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин", Коалиция "Заедно за община Елин Пелин", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалициите на политически партии Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин", Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин", Коалиция "Заедно за община Елин Пелин" е равна на 6158.
 8. Квотата на Хеър е 6158/21 = 293.238095238.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин", Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин", Коалиция "Заедно за община Елин Пелин" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" и коалициите на политически партии Коалиция "Съюз за Община Елин Пелин", Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин", Коалиция "Заедно за община Елин Пелин" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - с най-голям остатък 0.977 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.785 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Бъдеще за Елин Пелин" - със следващия най-голям остатък 0.725 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.