Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева" 535 - 2.968 2 0.968 1 3=2+1
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 559 - 3.102 3 0.102 3=3+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 352 - 1.953 1 0.953 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 354 - 1.964 1 0.964 1 2=1+1
политическа партия
5 Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм) 314 - 1.742 1 0.742 1 2=1+1
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 229 - 1.271 1 0.271 1=1+0
политическа партия
7 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 55 -            
политическа партия
8 Политическа коалиция "Демократи за община Драгоман" 126 -            
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 91 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 70 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 20 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 43 -            
политическа партия
13 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 68 -            
политическа партия
14 Политическа партия "АТАКА" 102 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 2918
 2. Отношението 2918/13 е 224.461538 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 225 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева", Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм), чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева", Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм) е равна на 2343.
 8. Квотата на Хеър е 2343/13 = 180.230769231.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и всяка от коалициите на политически партии Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева", Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм) се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" и коалициите на политически партии Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева", Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм) получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Политическа коалиция "За независимия кмет Любов Добрева" - с най-голям остатък 0.968 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" - със следващия най-голям остатък 0.964 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.953 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Предизборна коалиция "Радетели за Европейски Драгоман" (Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм) - със следващия най-голям остатък 0.742 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.