Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община" 5577 - 13.042 13 0.042 13=13+0
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1209 - 2.827 2 0.827 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 669 - 1.564 1 0.564 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 954 - 2.231 2 0.231 2=2+0
политическа партия
5 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 667 - 1.560 1 0.560 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 730 - 1.707 1 0.707 1 2=1+1
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 685 - 1.602 1 0.602 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 637 - 1.490 1 0.490 1=1+0
политическа партия
9 Коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград" 637 - 1.490 1 0.490 1=1+0
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "ГЕРБ" 636 - 1.487 1 0.487 1=1+0
политическа партия
11 Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" 245 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 163 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 249 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" 319 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 127 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 311 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 491 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 102 -            
политическа партия
19 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 359 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" 367 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 265 -            
политическа партия
22 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 65 -            
политическа партия
23 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 346 -            
политическа партия
24 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 375 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 121 -            
политическа партия
26 Георги Канзов
Георги Кръстев Канзов
252 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 16558
 2. Отношението 16558/29 е 570.965517 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 571 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община", Коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община", Коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград" е равна на 12401.
 8. Квотата на Хеър е 12401/29 = 427.620689655.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ГЕРБ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община", Коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "Бъдеще за Ботевградска община", Коалиция "Гражданско сдружение за Ботевград" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 5 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.827 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.707 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" - със следващия най-голям остатък 0.602 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" - със следващия най-голям остатък 0.564 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" - със следващия най-голям остатък 0.560 (колона 7 от таблицата).
 18. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.