Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 803 - 4.815 4 0.815 1 5=4+1
политическа партия
2 Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ" 746 - 4.473 4 0.473 1 5=4+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 408 - 2.446 2 0.446 2=2+0
политическа партия
4 Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" 211 - 1.265 1 0.265 1=1+0
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 97 -            
политическа партия
6 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 145 -            
политическа партия
7 Политическа партия "АТАКА" 77 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 44 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 72 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 43 -            
политическа партия
11 Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 34 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 2680
 2. Отношението 2680/13 е 206.153846 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 207 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ", Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ", Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" е равна на 2168.
 8. Квотата на Хеър е 2168/13 = 166.769230769.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ", Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ", Коалиция "ГРАЖДАНИ ЗА ЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ НА БОЖУРИЩЕ-ГЕРП" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.815 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ" - със следващия най-голям остатък 0.473 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.